ဆြဲေဆာင္မွဳ႕ ရွိေသာ Facebook Post တစ္ခုျဖစ္ဖို႔

1. ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဗဟုသုတ ရေစမည့္ အရာမ်ား တင္ပါ။

2. စာမ်ားမ်ား တင္ျခင္းထက္ တစ္ခါတစ္ရံ ႐ုပ္ပုံမ်ား ၊ စာနဲ႔ ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ ထည့္ေပးျခင္းဟာ ဆြဲေဆာင္မွု႔ ရွိေအာင္ ဖန္တီးပါ။

3. မိမိ တင္ေသာ photo မ်ားဟာ Mobile နဲ႔ ၾကည့္ရွု႔သူ User မ်ားကိုပါ အဆင္ေျပမေၿပ ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါ။

4. မိမိ post ဟာ share ေပးရမဲ့ link တစ္ခု ပါၿပီဆိုလၽွင္ ထို link ကို short url ေျပာင္းလဲ တင္ပါ။ မွတ္ရ လြယ္ကူ႐ုံတင္မက အေရအတြက္ မ်ားကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္နိုင္ပါလိမ့္မည္။

5. Post ေအာက္မွ comment မ်ားကို ခ်က္ျခင္း reply လုပ္ျခင္းဟာ သိခ်င္သူ အဖို႔ စိတ္ေက်နပ္မွု႔ တစ္ခုဆိုတာ မေမ့ပါႏွင့္။

6. မိမိ ေျဖၿပီးေသာ္လည္း အျခား တစ္ေယာက္ ထပ္ေမးေသာ ထိုေမးခြန္းကိုပဲ အေၿဖ မတူေအာင္ ေျဖဆိုျခင္းဟာ ေႏြးေထြးမွု႔ကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ copy , paste ကူးယူ ေျဖဆိုျခင္းကို တက္နိုင္သမၽွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

မွတ္ခ်က္ ။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားဟာ page ပိုင္ရွင္ မ်ားအတြက္သာ မဟုတ္ပဲ အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားပါ လိုအပ္သလို က်င့္သုံး နိုင္ပါတယ္။

Wai Yan Thwin

MarTech Blogger

About the Author

This is waiyanthwin’s blog and you can read about Digital-Technology-Business-Personal Topics. I’m working at the Digital/Information Technology/Business industry and I love to share some my experience & knowledge via this blog.

View Articles